Programma

 

 

 

Programma

Dag 1

Op dag 1 zal keynote spreker Jan Rotmans zijn ervaring in duurzame transities met ons delen en ons helpen bij het verbinden van verschillende perspectieven in het belang van het realiseren van de gemeenschappelijke opdracht. In 2014 startte hij het initiatief ‘Nederland Kantelt’ dat zichtbaar maakt hoe groot en breed de vernieuwingsbeweging is in Nederland. Hij zet als geen ander aan tot beweging en besteedt in zijn verhaal aandacht aan de ‘duurzaamheid’ van transities, zoals die van het onderwijs. We gaan over zijn bijdrage in gesprek samen met jongeren. Daarnaast zal er ruimte zijn om met collega’s en partners expertise en informatie uit te wisselen over elkaars praktijk.

Programma 5 oktober

09.00
Inloop
09.30
Opening door de dagvoorzitter Ank Jeurissen, directeur van samenwerkingsverband VO Utrecht en Stichtse Vecht
09.40
Wrap-up van de Proeverij op 19 mei
10.10
Jongeren aan het woord
10.45
Pauze
11.00
Een duurzame transitie: Keynote spreker Prof. Dr. Jan Rotmans
12.00
Een duurzame transitie: In gesprek met elkaar
13.00
Lunch
14.15
Lezing/workshop/infoshop: ronde 1
15.30
Pauze
16.00
Lezing/workshop/infoshop: ronde 2
17.15
Een gezamenlijke terugblik op de dag met een snack
17.45
Primair onderwijs en voortgezet onderwijs werken aan hun eigen agenda
19.30
Diner

Dag 2

Op dag 2 nemen Paul Rosenmöller (VO-raad) en Rinda den Besten (PO-Raad) ons mee in hun perspectief op het thema ‘samen leren leven’. Zij gaan met ons in gesprek over de vraag: wat betekent de gemeenschappelijke opdracht voor onze sector en wat voor uitdagingen zijn er in passend onderwijs?

Prof. Dr. Raf Vervaart weet als geen ander zijn toehoorders te laten ervaren wat inclusie betekent. Wat heb je nodig om samen bij te dragen aan je missie om ieder kind mee te laten doen in onze samenleving. Kortom: wat doe jij om het vuur in ieder kind te ontsteken, ook als het bijzonder is en buiten de lijntjes kleurt van wat onze maatschappij als normaal beschouwt. In zijn interactief college is hij in staat om met humor en met verrassende inzichten zijn publiek mee te nemen en te spiegelen.

De dag wordt afgesloten met een paneldiscussie. Hieraan nemen deel politici, jongeren en andere betrokkenen vanuit de sector. Wij verwachten een levendige dialoog over hoe we nu al samen kunnen werken richting een meer inclusieve maatschappij.

Programma 6 oktober

08.50
Opening met de dagvoorzitters
09.00
Samen groeien: Paul Rosenmöller
09.25
Een vuur ontsteken: Prof. Dr. Raf Vervaart
10.55
Pauze
11.10
Lezing/workshop/infoshop: ronde 1
12.25
Lunch
13.20
Lezing/workshop/infoshop: ronde 2
14.35
Lezing/workshop/infoshop: ronde 3
15.50
Pauze
16.05
Samen groeien: Rinda den Besten
16.30
Paneldiscussie geleid door Rinda den Besten
17.20
Gezamenlijke afsluiting met de dagvoorzitters
17.30
Borrel