Proeverij

Tijdens de Proeverij op 25 mei jl. –  de opmaat naar de jaarlijkse Tweedaagse – kwamen ruim 100 vertegenwoordigers van samenwerkingsverbanden, gemeentes en ouders in Utrecht bij elkaar. Zij lieten zich inspireren door keynotesprekers Frank Beemer en Frans Wilms en wisselden tijdens de twee gespreksrondes ‘Samen oogsten’ met elkaar van gedachten over de inclusieve samenleving en de daarvoor benodigde samenwerking.

Terugblik in beeld

IMG_0570

Sprekers & presentaties

Frank Beemer

Academic Director Ketenregie aan de Erasmus Academie, interim-regisseur van samenwerkingsverbanden en interimmanager van organisaties die permanent in samenwerkingsverbanden opereren

De netwerkorganisatie paradox: waarom organisaties zouden moeten ... maar (vaak) niet willen samenwerken en waarom ze dat dan soms wel doen

Steeds vaker is een echte en open samenwerking tussen verschillende organisaties de oplossing voor problemen die zich maatschappelijk aandienen en waar afzonderlijke organisaties niet goed raad mee weten. Tijdens mijn presentatie focus ik op de netwerkorganisatie paradox. De paradox tussen enerzijds het feit dat hoe beter en slimmer organisaties samenwerken rond complexe problemen hoe meer waarde dit oplevert voor eindgebruikers, zoals burgers en cliënten. Maar anderzijds betekent beter en slimmer samenwerken van organisaties een verlies van hun soeverein handelen, iets waar een organisatie per definitie problemen mee heeft. Hoe kan die paradox worden opgelost?

 
Frans Wilms

Voormalig burgemeester van Maasgouw, voorzitter van de Raad van Bestuur van Radar (zorginstelling Zuid-Limburg) en auteur van het boek ‘Groeien in leiderschap, begin bij jezelf en doe het samen’

Op weg naar een inclusieve samenleving? Begin bij jezelf…

Met een inclusieve samenleving ga je voor een ideaal. Je ziet tal van plekken waar dat uitstekend lukt. Je ziet ook dat er nog heel veel te doen is om deze idealen te verwezenlijken. Je bent ambitieus om dat na te streven. Maar, voordat je het goed en wel doorhebt, gaat je aandacht naar wat anderen anders moeten doen.

Beginnen alle idealen over een inclusieve samenleving niet uiteindelijk bij jezelf? Wat doe je in alle ontmoetingen die je elke dag hebt? Hoe zorg je dat dan als vanzelfsprekend de waarden tot uitdrukking komen die de basis vormen voor deze samenleving? Kortom, hoe werk je aan een inclusieve samenleving vanuit het hart? In welke mate maak je dan waar wat Mahatma Gandhi ons voorgehouden heeft: Be the change you wish to see?

Acht kernthema's

Uit alle ideeën, ervaringen, suggesties en wensen die tijdens de Proeverij aan de orde kwamen, hebben wij acht kernthema’s gefilterd. Deze thema’s vormen de leidraad voor het programma van de Tweedaagse. Heeft u vragen, ideeën of programmasuggesties voor een bepaald thema? Geef het door aan de ambassadeur!

  1. Elkaar ECHT leren kennen
  2. Gezamenlijke jeugdagenda
  3. Samenwerken vanuit jeugdsituaties
  4. Ouders doen er toe
  5. Zet een privébril op
  6. Integraal eigenaarschap
  7. Gezocht: innovator en creatieveling
  8. Inclusiviteit of diversiteit