Samen in beweging: werken aan een inclusieve samenleving vanuit het hart

Tweedaagse

Traditiegetrouw vindt op 4 & 5 oktober 2018 de Tweedaagse in congrescentrum De Werelt in Lunteren plaats. Het thema dit jaar is ‘Samen in beweging: werken aan een inclusieve maatschappij vanuit het hart’. Leidinggevenden van samenwerkingsverbanden zijn van harte uitgenodigd om, samen met hun partners bij de gemeente, deze bijeenkomst bij te wonen. 

Proeverij

Tijdens de Proeverij op 25 mei jl. –  de opmaat naar de jaarlijkse Tweedaagse – kwamen ruim 100 vertegenwoordigers van samenwerkingsverbanden, gemeentes en ouders in Utrecht bij elkaar. Zij lieten zich inspireren door keynotesprekers Frank Beemer en Frans Wilms en wisselden tijdens de twee gespreksrondes ‘Samen oogsten’ met elkaar van gedachten over de inclusieve samenleving en de daarvoor benodigde samenwerking.

Kernthema’s Tweedaagse

Uit alle ideeën, ervaringen, suggesties en wensen die tijdens de Proeverij op 25 mei aan de orde kwamen, hebben wij acht kernthema’s gefilterd. Deze thema’s vormen de leidraad voor het programma van de Tweedaagse. Heeft u vragen, ideeën of programmasuggesties voor een bepaald thema? Geef het door aan de ambassadeur!

Graag tot in oktober!

Leidinggevenden samenwerkingsverbanden • Medewerkers samenwerkingsverbanden • Schoolbesturen • NJi  • Associatie voor jeugd • Bestuurders jeugdhulp en gemeenten • PO-Raad • VO-raad  • Ministerie van OCW • Ministerie van VWS • LECSO • Ouders & Onderwijs • Ouderraden • Jongerenraden